MJ041 มือจับทองเหลืองสิงห์
621.00 บาท
690.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

MJ041

มือจับทองเหลืองสิงห์ห่วง

W:10 cm H: สูงรวมถึงห่วง 13cm  

L: 8 cm

MATERIAL: ทองเหลือง

COLOR :

Price: ต่อชิ้น